Приєднання до газових мереж

Газорозподільне підприємство ПрАТ “Новороздільське ГХП “Сірка” проводить газопостачання промислових підприємств. Для оформлення документів потрібно звернутися за адресою: м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 17Л, 2 поверх, к.5 та написати заяву, заповнити опитувальний лист (зразки на сторінці “Інформація”) та надати всі необхідні документи.

  • За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення ПрАТ “НГХП “Сірка” протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника стандартний та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) проєкт договору на приєднання, проєкт технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати.
  • Замовник підписує та повертає до ПрАТ “Сірка” договір на приєднання та технічні умови приєднання, які набувають чинності з дати повернення їх ПрАТ “Сірка” підписаними замовником та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику, договору на приєднання та технічних умов приєднання.
  • ПрАТ “НГХП “Сірка” за договором на приєднання забезпечує розробку та затвердження проєкту зовнішнього газопостачання.
  • ПрАТ “НГХП “Сірка” забезпечує в установленому порядку приєднання об’єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з дати оплати вартості послуг з приєднання. За домовленністю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів.
  • Замовник забезпечує в установленому законодавством порядку та за власний рахунок, чи ПрАТ “НГХП “Сірка” за рахунок замовника, розроблення проєкту внутрішнього газопостачання та будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв.
  • ПрАТ “НГХП “СІрка” впродовж десяти робочих днів у міській місцевості та п’ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником документів, що підтверджують введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання, а також передачі ПрАТ “НГХП “СІрка” одного екземпляру проєкту внутрішнього газопостачання зобов’язаний забезпечити підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання замовником оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізніший термін.
  • Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється ПрАТ “НГХП “СІрка” в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем підтверджених обсягів природного газу на відповідний період.
  • Фактом виконання послуги з приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи є оформлення між ПрАТ “НГХП “Сірка” та замовником акт виконання послуги приєднання.