Фінансова звітність за 2018р.

Форма №8б

Баланс станом на 31.12.18р.

Звіт про рух грошових коштів за 2018 р.

Звіт про власний капітал за 2018р.

Примітки до річної фін. звітності за 2018р.

Звіт про фін, результати за 2018

Податкова декларація за 2018р.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2018р.