План розвитку обгрунтування необхідності внесення змін ДП “Новороздільське ДГХП «Сірка» на 2017-2026рр.

Обгрунтування необхідності внесення змін до Плану розвитку ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка» на 2017-2026рр.

У зв’язку із перетворенням державного підприємства «Новороздільське ДГХП «Сірка» у приватне акціонерне товариство «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка», а також відсутністю джерела фінансування на капітальні вкладення у 2017 році виникла необхідність внесення змін до І розділу Плану розвитку.

Джерелами фінансування І розділу Плану розвитку газорозподільної системи газорозподільного підприємства ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» на 2017рік будуть:

Всього, в тому числі: 924
Амортизаційні відрахування 777
Прибуток на капітальні інвестиції та вкладення 0
Інші джерела (50% додатково нарахованої тарифної виручки за рахунок зростання фактичних обсягів розподілу природного газу в порівнянні із затвердженими обсягами на 2016 рік) 147

Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:

Назва

напрямку

Назва розділу Сума, тис. грн без ПДВ
1.Експлуатація 1.1.Розподільчі газопроводи

1.2.Відключаючі пристрої

1.3.Газорегуляторні пункти (ГРП)

1.4.Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)

1.5.Газорегуляторне обладнання

1.6.Електрохім захист (ЕХЗ)

1.7.Інше

924

0

0

0

0

0

0

2.Прилади

і системи

2.1.Приладовий облік газу

2.2.Диспетчеризація та телеметрія

2.3.Прилади діагностики і обстеження

0

0

0

3.Автотранспорт 3.1.Спеціалізована техніка

3.2.Легковий автотранспорт

0

0

4.Інформаційні технології (ІТ) 4.1.ПО (софтвер)

4.2.Обладнання (хартвер)

4.3.Система зв’язку

0

0

0

5.Інші заходи 0
ВСЬОГО 924

Відповідно План розвитку ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» на 2017-2026рр. становитиме:

 Розділи Плану розвитку

газорозподільної системи

на 2017-2026 роки

Планові джерела, тис.грн. без ПДВ
І розділ (2017 рік) Всього, у т.ч.: 924,0
амортизаційні відрахування 777,0
Інші джерела (50% додатково нарахованої тарифної виручки за рахунок зростання фактичних обсягів розподілу природного газу в порівнянні із затвердженими обсягами на 2016 рік) 147,0
ІІрозділ (2018-2019 роки) Всього 1555,0
ІІІрозділ (2020-2026 роки) Всього 5438,0
Всього 7917,0